Urnik

 
Ponedeljek 7:00 - 18:00
Torek 7:00 - 15:00
Sreda 7:00 - 18:00
Četrtek 7:00 - 15:00
Petek 7:00 - 18:00
Sobota 7:00 - 12:00

Vizitka

 
Knjižnica Makse Samsa
Trg Maršala Tita 2
6250 Ilirska Bistrica
 
Telefon: 05 71 44 188 (izposoja),
05 71 44 114 (uprava)
Fax: 05 71 44 590
GSM 051 440 030 (izposoja)
E-mail: sikilb@knjiznica-ilb.si

Cenik Print this page


ČLANARINA  

- člani do 18. leta starosti, brezposelne osebe (s potrdilom Zavoda za zaposlovanje) in 100% invalidi so oproščeni plačila članarine

- odrasli zaposleni člani 10€

- upokojenci, nezaposleni (brez potrdila Zavoda za zaposlovanje), študentje, dijaki nad 18. leti 8€

- zaposleni člani iste družine 8€

- članarina za podjetja in zavode 42€.

ZAMUDNINA

- knjige, serijske publikacije 0,25€ na dan

- videokasete 1,50€ na dan

- neprevita videokaseta 0,70€

- video DVD 1,70€ na dan

- zgoščenke 1,50€ na dan

- kasete 0,70€ na dan

-jezikovni tečaji 2,50€ na dan

ENKRATNA IZPOSOJA

- izposojevalnina 3€ na enoto

REZERVACIJA, PODALJŠANJE (drugo), NAROČILO (stroški obvestila o prispelem gradivu)

- knjige, serijske publikacije 0,50€ na enoto

IZGUBLJENA, POŠKODOVANA IZKAZNICA

- 4,20€

NOVA IZKAZNICA (ob vpisu, za člane, ki so oproščeni članarine)

- 2,10€

POSEBEN IZPIS PODATKOV O TRANSAKCIJAH PRI ČLANU

- 1,30€ za izpis

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Za izposojeno enoto gradiva zaračuna knjižnica drugim knjižnicam 8,50€. Uporabnikom v naši knjižnici pa zaračunamo stroške v višini6,50€ na enoto gradiva.

FOTOKOPIJE

-A4 0,15€ , obojestransko A4 0,20€

-A3 0,20€, obojestransko A3 0,25€

-plastificiranje dokumentov (A4)  0,25€

SKENIRANJE (črno belo)

- ena stran 0,05€

INTERNET

- za člane 0,50€ na uro

- za nečlane 1,30€ na uro

- uporaba elektronske pošte je brezplačna

- za uporabo črnobelega tiskalnika zaračunava knjižnica 0,15€/stran

- za uporabo barvnega tiskalnika (če je na voljo) 0,50€/stran

 

PRENOSNI ČITALNIK ČRTNE KODE  20,00€ na dan

NAJEM RAČUNALNIŠKE UČILNICE  20,00€ na uro

 

ODŠKODNINA ZA POŠKODOVANO OZ. IZGUBLJENO GRADIVO PO PRAVILNIKU KNJIŽNICE

 

Cenik knjižnice velja za obdobje od 1. 01. 2015 do 31. 12. 2015.

Knjižnica Makse Samsa

Ilirska Bistrica